Zero waste elustiil- mitte ainult pakendite vältimine

Zero waste ehk nullkulu elustiil- mitte ainult pakendite vältimine

Vaadates praegu ümberringi toimuvat, tundub, et zero waste ehk nullkulu elustiili seostatakse ainult pakendite vältimisega. Tegelikult tähendab see aga palju enamat.

Ülemaailmne Zero Waste Alliance defineerib nullkulu elustiili ametlikult:

“Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse, and recovery of products, packaging, and materials without burning and with no discharges to land, water, or air that threaten the environment or human health.”

Eesti keeles kõlaks see umbes nii:

“Nullkulu: Ressursside hoidmine vastutustundliku tootmise, tarbimise, korduskasutuse ja toodete, pakendite ning materjalide parandamise läbi põletamata ja eritisteta pinnasesse, vette või õhku, mis ähvardavad keskkonda või inimeste tervist.”

Sellest tuleneb, et zero waste hõlmab palju laiemat eluala kui ainult pakendite vältimist. See tähendab terviklikku ja läbimõeldud lähenemist oma igapäevase tarbimise igale aspektile.

Jah, muidugi on oma osa siin kindlasti ka pakenditel.

Ookeani tagant kohale veetud pakendivaba kaup ei tule kohale eritisteta õhku. Kulub väga palju fossiilkütuseid, et need kaubad kohale vedada merd ja maad pidi. Saad pakendivaba (võib-olla isegi ökomärgiga) banaani, aga kui see tuleb Ecuadorist, siis olgem ausad, see ei ole nullkulu, sest sellega kaasnevad väga suured eritised õhku. Itaaliast tulevad ökošampoonid, mida saame käia oma pudeliga taaravabas letis ostmas ei ole nullkulu samal põhjusel.

Keemilisi ühendeid sisaldavad pakendivabad tooted jätavad peale tarbimist eritisi näiteks inimkehasse ning ka keskkonda. Välismaised pesuvahendid, mida saab samuti osta pakendivabalt, ei ole nullkulu, sest nende koostis ei ole keskkonna- ega inimesesõbralik.

Nullkulu tähendab, et sa teed võimalikult väikese jalajäljega tarbimisotsuse, võttes arvesse nii toote päritoluriiki, koostist kui ka selle pakendit.

Kõik see kõlab väga keeruliselt ja kellel selle jaoks üldse aega on? Siin tulemegi meie appi 🙂

Meoleme kõik vajaliku sinu jaoks spetsiaalselt välja otsinud. Igaüks toode teenib mingit suuremat eesmärki. Need on tavalised tarbekaubad, mida me kõik kohati isegi igapäevaselt kasutame. Aga need on kokku pandud võttes arvesse kõiki tegureid, mitte ainult ühte- pakendit.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.